Uppsala University main webpage
Signals and Systems at Uppsala University, Sweden
Signals and Systems Group Staff Descriptions of all our research areas Publications, in html, pdf and postscript Undergrad courses and PhD programs News and Events


9th Annual Swedish Workshop on Wireless Systems 2003


Såstaholm, Täby
8-9 december 2003

Denna workshop är ett stimulerande och kreativt evenemang i mindre format som nu för nionde året i rad hålls veckorna före jul. Inriktningen är, som tidigare, ett program som kombinerar presentationer med diskussioner. Arrangemanget hålls på svenska för att stimulera spontana inlägg och infall.

Program:


Måndag 8 december:

12.00 Lunch
13.00 Välkommen
13.10 Niels Möller, KTH:
Influence of power control and link-level retransmission on wireless TCP.   Slides i pdf
13.50 Lars Zetterberg, KTH:
In search of good trellis codes for M-PSK modulation.
Papper i doc ;   Fig1 (shs),   Fig 2,   Fig 3
14.30 Erik Ström, CTH:
Gray-koder och bitfelssannolikheter för M-PSK.  Papper i pdf
15.10 Kaffe
15.40 Olav Queseth, KTH:
Spelteoretisk analys av resursallokering i olicensierat spektrum. Slides i ppt
16.20 Mikael Skoglund, KTH:
Capacity formulas for wireless MIMO links.  Slides i pdf
(17.00 Per Zetterberg, KTH:
Multi-user MIMO testbed.) Inställd.
19.00 Middag

Tisdag 9 december:

07.00-08.30 Frukost
08.30 Stefan Parkvall, Ericsson:
Uplink enhancements in 3GPP.
09.15 Mikael Sternad, UU:
Adaptiv modulation och schemaläggning baserad på kanalprediktion.  Slides i pdf
10.00 Kaffe
10.30 Katie Wilson, KTH:
Opportunistic beamforming in OFDM.  Slides i pdf
11.15 Fredrik Gunnarsson, Ericsson:
IC, PC, PIC och WCDMA.
12.00 LunchPlats och pris

Årets workshop är förlagd till Såstaholm Konferens, nära Täby Kyrkby. Vi börjar med lunch kl 12.00 måndag den 8 december och slutar ca 13.00 efter lunch tisdagen den 9 december. Totalpriset är 2340 kr (boende i enkelrum, inkl luncher och middag) och betalas direkt till hotellet på plats.

Resor

Det mest praktiska sättet att ta sig till hotellet är med bil eller taxi. Det är beläget ca 25 km från Stockholms central och ca 25 km från Arlanda.

Deltagare:

 1. Nilo Casimiro Ericsson,   Uppsala U.
 2. Stefan Parkvall   Ericsson
 3. Mattias Wennström,   Atelier Telecom
 4. Mikael Sternad,   Uppsala U.
 5. Niels Möller,   KTH
 6. Katie Wilson,   KTH
 7. Lars Zetterberg,   KTH
 8. Tony Ottosson,   Chalmers
 9. David Samuelsson,   KTH
 10. Joakim Jaldén,   KTH
 11. Per Zetterberg,   KTH
 12. Jonas Rutström,   Uppsala U.
 13. Mikael Skoglund,   KTH
 14. Lei Bao,   KTH
 15. Niklas Wernersson,   KTH
 16. Mathias Johansson,   Uppsala U.
 17. Fredrik Gunnarsson,   Ericsson
 18. Erik Ström,   Chalmers
 19. Olav Queseth,   KTH
 20. Mats Bengtsson,   KTH (över dagen måndag)
 21. Erik Geijer Lundin,   Linköpings U.
 22. Ning He,   Ericsson

Arrangör

Mikael Sternad 0704-250354, 018-4713078
Avd för Signaler och system, Uppsala universitet

Tidigare workshops:

 • Den andra årliga svenska CDMA-workshopen hölls i december 1996 på Lingatan i Bohuslän.

 • Den tredje årliga svenska CDMA-workshopen hölls 17-18 december 1997 på Friibergs Herrgård utanför Uppsala.

 • Den fjärde CDMA-workshopen hölls 3-4 december 1998 i Överkalix.

 • Den femte CDMA-workshopen hölls 7-8 december 1999 på Skytteholm, Ekerö.

 • Sjätte CDMA-workshopen hölls 7-8 december 2000 på
  Thorskogsslott, utanför Kungälv.

 • Fr.o.m den sjunde workshopen 3-4 december 2001 i Åhus bytte evenemanget namn till "Annual Swedish Workshop on Wireless Systems.

 • Förra årets åttonde workshop hölls 4-5 december 2002 på
  Vadstena Klosterhotell.

Uppdaterad 8 jan. 2004 (MS) | www.signal.uu.se/Research/wirelessworkshop2003.html