Uppsala University main webpage
Signals and Systems at Uppsala University, Sweden
Signals and Systems Group Staff Descriptions of all our research areas Publications, in html, pdf and postscript Undergrad  courses and PhD programs News and Events


Mats Gustafsson

Professor
in Medical Bioinformatics


Phone:   +46 - 18 - 471 4241,   +46- 18 - 471 6685
Mobile:   +46 - 70 - 9620436  

Fax:   +46 - 18 - 611 3703 

Mail:   Mats.Gustafsson AT medsci.uu.se

Associations:   - Inst. för medicinska vetenskaper,
Onkologisk farmakologi och informatik
- Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Centrum för Bioinformatik

General Academic Interests:

* Computational Multivariate Data Analysis and Learning
* Computational Medicine
* Information Processing in Biological Systems


Present Educational Activities: * Computerized Pattern Recognition ;
* Computerized Learning Systems for Molecular Data Analysis;
* Dynamical Biological Networks;

Present Research Activities: Computational Learning and Medicine