Uppsala universitet

24th Annual Swedish Workshop on Wireless Systems


Krusenberg Herrgård
17-18 december 2018


Denna workshop är ett stimulerande och kreativt evenemang i mindre format som nu för tjugofjärde året i rad hålls veckorna före jul. Inriktningen är, som tidigare, ett program som kombinerar presentationer med diskussioner.

Årets workshop är förlagd till Krusenberg Herrgård. Vi börjar med lunch kl 12.00 måndag den 17 december och slutar ca 13.30 efter lunch tisdagen den 18 december.

Resor:

Vägbeskrivning och kontaktuppgifter till Krusenberg

Arrangör:

Mikael Sternad, Avd. för Signaler och system, Uppsala universitet

Program:


Måndag 17 december:

12.00 LUNCH
13.00 Samling
13.20 Long-term 5G NR evolution Stefan Parkvall
14.00 Hur energieffektivt kan ett trådlöst kommunikationssystem bli? Emil Björnson
14.40 EFTERMIDDAGSFIKA
15.10 Prediktionsantenner för massiv MIMO Joachim Björsell
15.50 ReRaNP, en REkonfigurerbar RAdioNätverksPlattform Torbjörn Ekman
16.30 Challenges and Opportunities with mm-wave Communications in 5G and Beyond Tommy Svensson
17.10 Nuvarande aktiviteter inom 802.11 Leif Wilhemsson
19.30 JULBORD

Tisdag 18 december:

07.00-09.00 FRUKOST
09.00 5G för IoT med lågeffekt-terminaler Torgny Palenius och Peter Karlsson
09.35 Spatiell modulation med speciella antenner Mats Bengsson
10.10 FÖRMIDDAGSFIKA
10.30 5G positionering Fredrik Gunnarsson
11.05 Hur många LTE-celler finns det world-wide? Bengt Lindoff
11.40 Tidsvariabla inomhuskanaler i industrimiljö Markus Eriksson och Anders Ahlén
12.20 Avslutning, nästa års workshop
LUNCHDeltagare:

  Erik Dahlman
  Mikael Sternad
  Daniel Aronsson
  Stefan Parkvall
  Peter Karlsson

  Tommy Svensson
  Mats Rydström
  Bengt Lindoff
  Thomas Eriksson
  Fredrik Gunnarsson

  Ove Edfors
  Torgny Palenius
  Leif Wilhelmsson
  Erik Ström
  Joachim Björsell

  Martin Hellkvist
  Torbjörn Ekman
  Emil Björnson
  Ping Wu
  Björn Gävert

  Markus Eriksson
  Ayca Özcelikkale
  Mats Bengsson
  Anders Ahlén
  Hugo Tullberg
  Sinchan Biswas
Wireless Workshops genom åren:

 1. En svensk CDMA-workshop, som kom att bli ett årligt evenemang, arrangerades av KTH (Erik Ström, Stefan Parkvall) på Sånga Säby, i december 1995.

 2. Den andra årliga svenska CDMA-workshopen arrangerades sedan av Chalmers hölls i december 1996 på Lingatan i Bohuslän.

 3. Den tredje årliga svenska CDMA-workshopen arrangerades av Uppsala universitet och hölls 17-18 december 1997 på Friibergs Herrgård utanför Uppsala.

 4. Den fjärde CDMA-workshopen arrangerades av LuTH och hölls 3-4 december 1998 i Överkalix.

 5. Den femte CDMA-workshopen, arrangerad av Ericsson, hölls 7-8 december 1999 på Skytteholm, Ekerö.

 6. Sjätte CDMA-workshopen, arrangerad av Chalmers, hölls 7-8 december 2000 på
  Thorskogsslott, utanför Kungälv.

 7. Fr.o.m den sjunde workshopen som arrangerades av LU och hölls 3-4 december 2001 i på Hotell Åhusstrand i Åhus bytte evenemanget namn till "Annual Swedish Workshop on Wireless Systems".
  (Program i Pdf)

 8. Åttonde workshopen arrangerad av LiTH hölls 4-5 december 2002 på Vadstena Klosterhotell.

 9. Nionde workshopen arrangerades av Uppsala universitet och hölls 8-9 december 2003 på Såstaholm i Täby.

 10. Tionde workshopen samarrangerades i december 2004 av Ericsson och KTH och hölls på Smådalarö Gård, Dalarö.
  (Program i Pdf)

 11. Elfte workshopen arrangerades av Chalmers och hölls i december 2005 på Thorskogs slott.
  (Program i Pdf)

 12. Tolfte workshopen, arrangerad av LU, hölls i december 2006 på Bäckskog Slott
  (Program i Pdf)

 13. Trettonde workshopen arrangerades av LiTH och hölls 4-5 december 2007 på Vadstena Klosterhotell.

 14. Fjortonde workshopen arrangerades av Uppsala universitet på Johannesbergs Slott, den 15-16 december 2008.

 15. Femtonde workshopen arrangerades av KTH och hölls 10-11 december 2009 på Säby Säteri på Värmdö.

 16. Sextonde workshopen arrangerades av Chalmers och hölls på Säröhus 16-17 december 2010.
  (Program i Pdf)

 17. Sjuttonde workshopen arrangerades av LTH och hölls på Margeretetorps Gästgifvaregård utanför Ängelholm 15-16 december 2011.
  (Program i Pdf)

 18. Artonde workshopen arrangerades av LiTH och hölls i Villa Fridhem vid Bråviken den 17-18 december 2012.

 19. Nittonde workshopen arrangerades av UU och hölls på Johannesbergs Slott 16-17 december 2013.

 20. Tjugonde workshopen arrangerades av Chalmers och hölls på St Jörgen Park i Göteborg den 15-16 december 2014.
  (Program)

 21. Tjugoförsta workshopen arrangerades av Stefan Parkvall och Erik Dahlman, Ericsson, och hölls på Säby Säteri, Ingarö, den 15-16 december 2015.
  (Program i Pdf)

 22. Tjugoandra workshopen arrangerades av Johan M. Karlsson och Ove Edfors, Lunds Univ. och hölls på Bjärsjöagårds Slott i Sjöbo, den 15-16 december 2016.
  (Program i Pdf)

 23. Tjugotredje workshopen arrangerades av Erik G. Larsson och Fredrik Gunnarson, LiU och hölls på Blommehof i Nyköping, den 18-19 december 2017.
  (Program i Pdf)