Tillbaka till Segling i Siffor  

Beräkna LYS för din båt med LYSkattaren!

LYS uppskattas här med formler som tagits fram genom statistiska analyser av data för båtarna i LYS-tabellen från ESYS (förklaring av parametrar). LYS1 är den enklaste formeln med minst antal parametrar. I LYS2 tas hänsyn till segelytans "spetsighet" och i LYS3 tas hänsyn till spinnakerns area.

Indata:

Storsegel - P [m]: E [m]:

Försegel - T [m]: LP [m]:

Spinnaker - SL [m]: SMW [m]:

LÖA [m]: B [m]: DEPL [ton]:

Uppskattningar:

Försegelarea [m2]: Storsegelarea [m2]:

Total segelarea [m2]: Spinnakerarea [m2]:

LYS1: LYS2: LYS3:

Formlerna som används är:

LYS1=0.2421*(LÖA^0.3691)*(B^0.0801)*(DEPL^-0.1562)*(SA^0.2066)

LYS2=0.2718*(LÖA^0.2801)*(B^0.0491)*(DEPL^-0.1336)*(SA^0.2196)*(PELP^0.1798)

LYS3=0.2623*(LÖA^0.2743)*(B^0.0507)*(DEPL^-0.1390)*(SA^0.1878)*(PELP^0.1778)*(SPA^0.0412)

där segelarean, SA, uppskattats med SA=(P*E+T*LP)/2, segelytans "spetsighet", PELP, beräknats som PELP=P/(E+LP) och spinnakerarea, SPA, uppskattats enligt SPA=SMW*SL. Om man inte känner till P,E,T och LP men känner till segelarean kan man mata in P=SA, E=2 och T=LP=0. Skattningen av LYS1 på detta sätt blir dock sannolikt lite sämre och LYS2 kommer inte att beräknas korrekt.

Dessa formler skattar LYS för de båtar i tabellen från ESYS som har värden för alla parametrarna, dvs har värden för LÖA, B, DEPL, P, E, T, LP, SL and SMW samt har ett LYS > 0.80, med följande fel:

för LYS1 - med ett fel mindre än 0.030 för 68% av båtarna, mindre än 0.045 för 88% av båtarna och mindre än 0.060 för 95% av båtarna, se resultat,

för LYS2 - med ett fel mindre än 0.025 för 67% av båtarna, mindre än 0.038 för 86% av båtarna och mindre än 0.051 för 96% av båtarna, se resultat,

för LYS3 - med ett fel mindre än 0.025 för 68% av båtarna, mindre än 0.038 för 87% av båtarna och mindre än 0.050 för 96% av båtarna, se resultat.

VARNING! Formlerna kan endast förväntas fungera bra på "vanliga normalt designade båtar". Om man har en extrem båt är formlerna sannolikt mindre tillförlitliga. Dessutom kan man inte lita på ändringarna i uppskattningarna av LYS om man ändrar på parametrarna för sin båt för att se hur en ändring skulle inverka. Fast - man kan ju leka med siffrorna...

I would like to thank Wayne Beardsley for helping we with the HTML and Java code for this calculator. Check out his calculator for estimation of US PHRF handicaps: The IM-S-Timator®   

Erik Lindskog