Räknare för uppskattning av LYS

LYS uppskattas här med en formel som tagits fram genom en statistisk analys av data för båtarna i LYS-tabellen från ESYS (förklaring av variabler).

Formeln som används är:

LYS=0.2517*(LÖA^0.4727)*(B^0.1337)*(DEPL^-0.1341)*(SA^0.1147)

där segelarean, SA, uppskattats med SA=(P*E+T*LP)/2. Om man inte känner till P,E,T och LP men känner till segelarean så kan man mata in P=SA, E=2 och T=LP=1. Skattningen av LYS på detta sätt blir dock sannolikt lite sämre.

Denna formel skattar LYS för båtarna i tabellen från ESYS med ett fel mindre än 0.035 för 70% av båtarna, mindre än 0.052 för 89% av båtarna och mindre än 0.070 för 94% av båtarna.

VARNING! Formeln kan endast förväntas fungera bra på "vanliga normalt designade båtar". Om man har en extrem båt är formeln sannolikt mindre tillförlitlig. Dessutom kan man troligen inte i någon större omfattning lita på uppskattningarna av LYS om man ändrar på variablerna för sin båt för att se hur en ändring skulle inverka. Fast - man kan ju leka med siffrorna...

Läs även: Estimering av LYS och PHRF handikapp

Ris o ros till Erik Lindskog (T.ex. om färgen ser läskig ut... På min skärm är den ljusblå, dock med en svag ton mot lila som jag inte gillar. Kankse någon har ett tips på ett bra färgnummer.)

Indata:

P [m]: E [m]: T [m]: LP [m]:

LÖA [m]: B [m]: DEPL [ton]:

Uppskattningar:

Försegel [m2]: Storsegel [m2]:

Total segelarea [m2]:

LYS: