Tillbaka till Segling i Siffor  

Nyckeltal för känslighet för kapsejsning

Nedan visas, för ett urval av båtar, ett nyckeltal för känsligheten för kapsejsning beräknat med "the capsize screening formula" enligt:

Nyckeltal = Bredd / (Deplacement/64)^0.333

där "Bredd" ges i fot och "Deplacement" ges i lb.

Nyckeltalet ska, givet endast kunskap om båtens bredd och deplacement, ge en grov indikation på hur känslig en båt är för att kastas omkull av en (brytande) våg och hur svårt den har att vända sig rätt igen. Ett lägre index är bättre än ett högre. För en havsgående båt rekommenderas ett värde mindre än 2 [1]. Båtarna är sorterade i ordning enligt minskande nyckeltal.

Formeln är ursprungligen framtagen för att utifrån enkla data kunna uppskatta känsligheten för kapsejsning för en havskappseglingsbåt. Två av formelns skapare, Karl L. Kirkman och Richard C. McCurdy tillägger i [1] att man också bör sätta ett minimikrav på båtens storlek. De föreslår att båten minst ska vara så stor att den får ställa upp i en större havskappsegling över öppet hav ("major ocean race"). Då formeln är framtagen för havskappseglande båtar kan man fundera på hur pass applicerbar den är på de mindre båtarna i tabellen.

Observera att detta inte är ett mått på en båts totala sjövärdighet. Sjövärdigheten hos en båt bestäms av massor med faktorer. Detta index kan vara en vara sådan en faktor men det är inte alls nödvändigtvis en av de viktigare faktorerna. Man måste också väga in vilka risker båten kan tänkas utsättas för. Om man unviker de värsta stormarna kan jag tänka mig att risken att man ska kapsejsa med en kölbåt i svenska farvatten är relativt små. Dessutom är det så att i ett verkligt oväder kan alla båtar kapsejsa. Jag tycker därför, om man förväntar sig sådana risker, att det är rimligt att man vidtar åtgärder som minimerar konsekvenserna av en kapsejsning. T.ex. att man ser till att alla luckor går att stänga på ett tillfredsställande sätt, att fönstrena kan täckas för, att man har väl fungerande länspumpar, att last och inredning är väl förankrad och att livlinorna fungerar bra (även går att koppla loss enkelt). Sådana åtgärder är ju till fördel även i andra situationer.

The capsize screening formula favoriserar tunga smala båtar. En lätt båt har dock ha den uppenbara fördelen att den kan göras osänkbar. Denna positiva egenskap motverkas alltså av detta mått.

The capsize screening formula ska, som nämnts ovan, bl.a. ge en grov indikations på en båts förmåga att vända sig rätt efter det att den hamnat upp-och-ner eller kantrat 90 grader. Indexet tar dock naturligtvis inte hänsyn till alla faktorer. Exempel på egenskaper som inte tas hänsyn till och som har betydelse är skrovets och överbyggnadens höjd och utformning. Flytkraften högt upp i båten hjälper den att vända sig rätt - så länge den inte vattenfylls. En låg tyngdpunkt i kölen är också till nytta. Det finns dock ett mycket bättre mått på en båts förmåga att vända sig rätt och det är båtens "range of stability", dvs den vinkel vid vilken båten förlorar den upprättvända stabiliteten och istället blir stabil upp-och-ner. Detta mått tar idealt sätt hänsyn till båtens alla volymer och massor och beräknar den vinkel vid vilken båten inte längre är självrätande (i vatten utan vågor). Det är dock betydligt mera komplicerat att beräkna "range of stability" än indexet från the capsize screening formula.

The capsize screening formula togs fram efter Fastnet-katastrofen 1979 i samband med SNAME/USYRU - projektet. Måttet är tänkt som en enklare variant av ett test som baserar sig på "The capsize length formula". Det visar sig att de flesta båtar antingen klarar båda dessa test eller fallerar båda testen [1]. Gränsen "2" är alltså satt så att de två testen ska överensstämma approximativt. Man kan ändå fråga sig varför gränsen ska gå just vid "2", varför inte 1.5 eller 2,5? Jag har ännu inte hittat något riktigt bra svar på den frågan. Med gränsen "2" så delas flottan av segelbåtar i två ungefär lika stora delar. Det kan ju vara en bra grogrund till att skapa en kontrovers. :-)

Erik Lindskog

Referenser:

[1] "Desirable and undesirable characteristics of offshore yachts", Editor: John Rousmaniere, W.W. Norton & Company,New York and London, 1987.

Ursprungsdata för båtarna kommer från:  ESYS - Yardstick, Die Lidingö-tabelleHistogram för nyckeltalet från "the capsize screening formula" för båtarna nedan


  

Båt  Nyckeltal
Campus 600  2.73
Campus 500  2.73
Monark 44  2.62
Giggen  2.62
Albin 57  2.62
Minette  2.61
My  2.58
Helmsman 20  2.58
F 12  2.58
Boheme Mini 630  2.55
Lohi 17  2.54
Joe 17  2.54
Fabola Sesam  2.54
Mini-Compis  2.52
Minit  2.52
Mani 66  2.52
MF 630  2.51
X-79  2.49
PB 63  2.47
J/24  2.46
Teemin  2.44
Johnson 23  2.44
Sonata 7  2.44
Hunter Sonata  2.44
Rapier 25 MH  2.44
Caribean 22  2.42
Pop 16  2.42
Stortriss Mk II  2.41
Finn Express 64  2.39
Maxi Racer  2.38
Rapier 28 MH  2.38
Rapier 28 7/8  2.38
Aphrodite 22  2.36
Sprinta Sport  2.35
Dominant Race  2.34
606  2.34
Impala 27  2.34
Triss Norlin  2.33
First 25  2.32
Sheriff 600  2.32
GK 24  2.31
Stanley 19 MH  2.31
Stanley 19 3/4  2.31
Furioso  2.30
Nessy 94 Cr/R  2.30
Skipjack  2.29
Eyghtene 24  2.29
Gib-Sea 80 Plus  2.28
Triss Magnum  2.28
LM 22  2.28
Eol 20  2.28
J 10  2.27
Chess  2.27
EK-kryssare  2.27
Aphrodite 25 bly  2.26
Granhill  2.26
Eol 30  2.26
Marsvin  2.26
Monark 700  2.26
Beason 24  2.26
First Class 8  2.25
Rapier 30  2.24
Helmsman 23  2.24
Mani 30  2.24
Scanper 22  2.23
First 30E MH  2.23
First 30E 7/8  2.23
Rush 111  2.22
Maxi 800  2.21
Aphrodite 25 järn  2.21
Guy 27 MH  2.21
Guy 27 7/8  2.21
Grimbo 82  2.21
Finnflyer 27  2.21
Rush 84  2.20
Poker 84  2.20
Aquila  2.20
Becker 22  2.20
X-102  2.20
X-95  2.20
Debutant  2.20
Murena  2.19
Gib-Sea 105P  2.19
Gib-Sea 105  2.19
C&C 26  2.18
Sylphe  2.18
First 28 MH  2.17
First 28 7/8  2.17
Monark 540  2.17
Avanti  2.17
Maestro 31 Cr  2.17
Facil 26 MH  2.17
Facil 26 7/8  2.17
Rapier 31  2.17
Lohi 25  2.17
Johnson 26  2.17
Andunge  2.17
Etap 22  2.17
Sunwind 35  2.16
Trapper 300  2.16
Dehler 34  2.16
Stress 107 Cr  2.16
Calife 23  2.16
Bellona 23  2.16
Helmsman 26  2.16
Dominant 78  2.16
Dixie MH  2.16
Dixie 7/8  2.16
Dixie 27  2.16
First 35  2.16
Piraya  2.15
Banner 33 RC  2.15
J 17  2.15
Rush 97  2.15
Winga 860  2.14
First 32 7/8  2.14
707  2.14
Maxi Magic  2.14
Omega 28  2.14
Excel 319  2.14
CH 29  2.13
CB 33  2.13
BB 17  2.13
Accantus 78  2.13
Impala 30  2.13
Finnflyer 31 Cr  2.13
X-99  2.12
Finn Express 74  2.12
Arabesque 23  2.12
Shark 24  2.12
L 23 2.12
Columbie 66  2.11
Balans 65  2.11
Ohlson 22  2.11
Finn Express 83  2.11
Finn 26 MH  2.11
Finn 26 7/8  2.11
Maxi 900  2.11
X-372 7/8  2.11
Ufo 27  2.11
Marieholm MS 20  2.11
Rush 105  2.10
Linjett 30 LR  2.10
Linjett 29  2.10
Guy 22  2.10
Banner 34  2.10
Express  2.10
Albin 78  2.10
Maxi 68  2.09
Sunwind 20  2.09
Sagawind  2.09
Becker 27  2.09
Hydra 16  2.09
Arabesque 26  2.09
Trio 92  2.09
Banner 30  2.08
Albin 79  2.08
Arabesque 30  2.08
Spar ES  2.07
Granada 24  2.07
Tema 6  2.07
Windex 92  2.07
Dufour 3800  2.07
Birdie 32  2.07
Avance 245  2.07
Avance 24  2.07
Dominant 105  2.07
Dufour 2800  2.06
First Class 10  2.06
Accent  2.06
C&C 30E  2.06
Artina 29 7/8  2.06
GK 29 Cr  2.06
More 30 MH  2.06
More 30 7/8  2.06
Linjett 30 HR  2.06
Comfort 30  2.05
Bellona 29  2.05
Varianty  2.05
X-342 MH  2.05
X-342 7/8  2.05
Scanmar 25  2.05
AH-30 -1978  2.05
Linjett 32 MH  2.05
Linjett 32 7/8  2.05
Winga 87  2.05
Selection 37  2.05
Arabesque 32  2.04
Wasa 38 Cr  2.04
Fenix  2.04
C&C 25  2.04
Mamba 311 MH  2.04
Mamba 311 7/8  2.04
Mamba 31  2.04
Sweline 36  2.04
Poker 27  2.04
Parant  2.04
Sinkro 85  2.04
Tabasco 26  2.04
Inferno 26  2.04
Mamba 341  2.04
Mamba 34  2.04
Vigg Karlskrona  2.04
Seacat  2.04
Ravage 36  2.04
Helmsman 31  2.04
Maxi 777  2.04
Fastnet 34  2.04
Yngling  2.04
Compis 97  2.04
Tailwind 33  2.04
Scampi  2.03
Guyline 95 LR  2.03
Guyline 95 HR  2.03
Stjärnbåt  2.03
Stjärna 66  2.03
Trisskryssare  2.03
DracoSummerwind  2.03
Comfortina39Cr  2.03
Duetta 86  2.03
F 18  2.03
Maxi 909  2.03
Gambler 38  2.03
Gambler 37  2.03
Dehler 31  2.03
Comfort 26  2.03
Birdie 24  2.03
Ufo 31  2.02
Scanner 38  2.02
Arcona 32  2.02
Maxi 999  2.02
Juniorbåt  2.02
Guyline 822  2.02
Vigg Albin  2.02
Player 31 -1977  2.02
Beason 311  2.02
Beason 31  2.02
Solus 24  2.02
Mamba 33  2.01
Inferno 28  2.01
Facil 30 järn  2.01
Willing 31 LR  2.01
Willing 31 HR  2.01
Allegro 30  2.01
Carter 30  2.01
Granada 27  2.01
Mustang Jr  2.01
Mamba 29  2.01
S 30 Joker  2.01
Joker  2.01
Puzzle 36  2.01
Diva 35  2.01
Trubadur 32  2.01
C&C 27  2.01
Maxi 77  2.00
Sigma 33  2.00
Maestro 35  2.00
Finn 351  2.00
Finn 35  2.00
Player 31 1978-  2.00
Drabant 22  2.00
AH-30 1979-  2.00
Danboat 23  2.00
Sw Yachts 38 Cr  2.00
Starbåt  1.99
Player 311  1.99
Omega 30  1.99
Oksö 32  1.99
Marieholm 32  1.99
Ada 32  1.99
L-Scampi 26 MkIII  1.99
Boström 37  1.99
Pandora 22  1.99
Drabant 24  1.99
HR 26  1.99
Mikkel 30  1.99
Cenit 33  1.99
Jasmine 25  1.99
Bianca 28  1.99
Bianca 26  1.99
Trio 96  1.99
Wasa 270  1.99
Comfort 32  1.99
Grinde 1.98
IW 23  1.98
Arpege  1.98
Dominant 95  1.98
HR 34  1.98
Alo Mikkel 26  1.98
IW 26  1.98
Sw Yachts340 LR  1.98
Sw Yachts340 HR  1.98
Ufo 34  1.98
Drabant 27  1.98
Maxi 33  1.98
Sw Yachts 36 Cr  1.97
Guy 33  1.97
Nordship 34  1.97
RB 98  1.97
Nordship 808  1.97
Granada 808  1.97
C&C 33  1.97
Scanmar 345  1.97
Sunwind 29  1.97
Polo 86  1.97
Compis  1.97
Semona  1.96
Nord 80 -1977  1.96
Nord 80 1978-  1.96
Adagio  1.96
Scanmar 31  1.96
Comfortina 32  1.96
Bianca Lido  1.96
Storebro Royal 33  1.96
Alo 96  1.96
Dixie 32  1.96
Hurley 18  1.96
Sw Yachts 41 Cr  1.95
K 6  1.95
Larsen 28  1.95
Artina 33  1.95
Albin Delta  1.95
Contessa 28  1.95
Scanmar 33  1.95
Bianca Riviera  1.95
Tur 80  1.95
Hero 107 CS  1.95
LM 81 MS  1.95
Omega 36  1.95
Mixer Cr  1.95
Granada 23  1.95
H-båt  1.94
Allegro 27  1.94
Drabant 30 järn  1.94
Maxi 84 HR  1.94
Maxi 84  1.94
Maxi 87  1.94
Albin Nova  1.94
Trio 80  1.94
Polka 28  1.93
Forma 28  1.93
Aphrodite 29  1.93
Tur 84  1.93
Comfort 34  1.93
Neptun 12  1.93
806  1.93
Johnson 27  1.93
Clipper 29  1.93
Avance 318 MH  1.93
Avance 318 7/8  1.93
Hero 101  1.93
Contrast 33  1.93
Albin Alpha  1.93
Wasa 370  1.92
Wasa 360  1.92
Albin Stratus  1.92
Granada 910  1.92
Linjett 35  1.92
Lerum 35  1.92
Ballad  1.92
X-119  1.92
Magnifik Midget  1.92
Scalare Mk I  1.92
Finngulf 391  1.92
Finngulf 39  1.92
Crown 39  1.92
Jarrack 33  1.92
Forgus 321  1.92
Forgus 31  1.92
Nardus 92  1.92
Arcona 36  1.91
L 29  1.91
Nordship 666  1.91
Nordship 22  1.91
Granada 22  1.91
Smögen 37  1.91
Finnfire 33  1.91
Fandango  1.91
Polka 28 C  1.91
Sunwind 26  1.91
Granada 31 MH  1.91
Amigo 23  1.91
Empress  1.91
Mikkel 32  1.91
Guyline 105  1.91
Maxi 100  1.91
Facil 355XO  1.91
Arcona 355  1.91
Albin 82  1.91
Marieholm 281  1.90
Marieholm 28  1.90
Nyckeln  1.90
Scanmar 35  1.90
Targa 101  1.90
Vindo 22  1.90
Marinette  1.90
Naver 29  1.89
Comfortina38Cr  1.89
Compis 33  1.89
Misil I  1.89
Sjögren 29  1.89
Junker 26  1.89
Sw Yachts 390  1.89
Compis 363  1.89
Mistress  1.89
Contrast 36  1.89
Aphrodite 34  1.89
Aphrodite 33  1.89
Jon 30  1.89
Rock 20  1.88
Inferno 33  1.88
Finngulf 33  1.88
OE 29  1.88
Mistinguette  1.88
Gambler 35  1.88
Mixer EC  1.88
Nauticat S-300 1.88
Finnsailer 30  1.88
Ohlson 8:8  1.88
Marieholm 32E  1.88
Facil 35  1.88
Neptunkryssare  1.88
Allegro 33  1.88
Sunwind 31  1.88
Pearson 30  1.88
NF  1.88
Norlin 34 Mk I  1.87
Najad 320  1.87
Aphrodite 30  1.87
Boheme 10 M  1.87
Runn Racer 912  1.87
Mega 30  1.87
Cumulus  1.87
Tailwind 36  1.87
Tailwind 35  1.87
W 50 Nautic 7/8  1.87
Maxi 95  1.87
Runn 37  1.87
Guyline 125  1.86
Banner 41  1.86
Saint 313  1.86
Marieholm 33  1.86
Inferno 31  1.86
Fortissimo  1.86
Finngulf 31  1.86
Crown 31  1.86
Sunwind 27  1.86
Vindo 45  1.86
Misil II  1.86
Forgus 36  1.86
Soling  1.86
Jon 33  1.86
Targa 96  1.85
Malö 40 -1978  1.85
Malö 40 MS  1.85
W 30 7/8  1.85
Kompromiss  1.85
Wasa 410  1.85
Freja  1.85
Nordship 28  1.84
Tur 97  1.84
Guyline 3800  1.84
Drabant 33  1.84
Maxi 108  1.84
Javelin 30  1.84
Alo 33  1.84
Inferno 29  1.84
Comfortina 36  1.83
HR 36  1.83
Mamba 36  1.83
Compis 36  1.83
Beason 36  1.83
Winga 29  1.83
Ohlson 29 -1975  1.83
Ohlson 29 1976-  1.83
B 31  1.83
Västbris  1.83
Gecco 39  1.83
H-star  1.83
Norlin 34 Mk II  1.82
Finngulf 36  1.82
Sirena 44  1.82
Omega 34  1.82
Swan 371  1.82
Shipman 28  1.82
Norlin 37  1.82
LM 28  1.81
H 323  1.81
Antilla 30  1.81
Diva 39  1.81
Mamba 35  1.81
Vega  1.81
Amigo 27  1.81
Markant  1.80
Najad 343  1.80
Vagabond 31  1.80
Kings Cr 33  1.80
Arietta MH  1.80
Gambling 34 MH  1.80
Gambling 34 7/8  1.80
OE 33 7/8  1.79
OE 33 19/20  1.79
Polaris Drabant  1.79
Drabant 26  1.79
Scancap 99  1.79
Späckhuggare  1.78
LM 24  1.78
Ohlson 28  1.78
IW 31  1.78
Thuro 33  1.78
Two Star 36  1.78
LM 32  1.78
Malö 106  1.78
Junker 22  1.78
Malö 116  1.77
Lord Helmsman  1.77
Conqubin 38 Cr  1.77
Tetis  1.77
Smiling  1.76
Najad 34 MS  1.76
Joule 44  1.76
Indra  1.76
LM 30  1.76
OE 36  1.76
Luffe 37  1.76
Vindö 32  1.76
Alo 28  1.76
Monsunkryssare  1.76
Monsun 31  1.76
Siesta 32  1.75
Malö 50  1.75
Skaw 26  1.75
Rival 22  1.75
OE 32  1.75
Malö 40 1979-  1.74
Athena 34  1.74
Karavel 10 M  1.74
Targa 42  1.74
BB 10 M  1.73
Najad 34 HR  1.73
Najad 360  1.73
Dynamic 35  1.73
HR 312  1.73
Kaskelot  1.73
H 35  1.73
Olsen 31  1.73
Ansa 42  1.72
Kings Cr 29 LR  1.72
Nordisk Folkbåt  1.72
IF  1.72
Vindö 40  1.72
Rasmus 35  1.72
S 30 (-93)  1.71
S 30 Classic  1.71
HR 352 LR  1.71
HR 352 HR  1.71
HR 29  1.70
Najad 371  1.70
Najad 37  1.70
IW 40 HR  1.70
L 28  1.70
Bianca 111 MH  1.69
Bianca 111 7/8  1.69
Marieholm 261  1.69
Flicka  1.68
Senorita Helmsman  1.68
Nimbus 30  1.68
Topas  1.68
Fingal  1.68
Bumerang 32  1.68
Bianca 36  1.68
Harmony 31  1.68
Passad  1.68
1006  1.67
Molich 10 M  1.67
Sagitta 35  1.66
Schelinkryssare 1.66
Bianca 27  1.66
Storfidra  1.66
LA-kryssare  1.66
Swan 411  1.66
Drake -1946  1.66
Vindö 50 (slup)  1.64
Vindö 28  1.64
P 28  1.64
Bianca 101  1.64
Aphrodite 101  1.64
Phantom 42 1.64
Cutlass 27  1.64
Eloge 38  1.64
Drake  1.64
Wasa Atlantic  1.63
M 25  1.63
Vindö 30  1.63
Lady Helmsman  1.62
Lady GT  1.62
Knarr  1.62
Rhapsody  1.62
Marieholm 26  1.62
NC-kryssare 7/8 1.61
Lotus Skarg.kr  1.61
Omega 42  1.61
Avance 33  1.60
Nordisk Snekke  1.60
Swan 36 S&S  1.60
RB 111  1.59
M 22  1.59
Avance 36  1.58
Sveakryssare  1.58
Tumlaren  1.58
Nimbus 26  1.58
Mustang  1.57
Rhapsody Royal  1.57
RJ 85  1.57
Great Dane 28  1.56
M 30  1.56
Jubilee S 40  1.56
Rapid  1.56
Wasa 30 LR  1.56
Wasa 30 HR  1.56
Ylva  1.55
Haj, Hai  1.55
Zephyr  1.54
Swede 38  1.54
Carrera Helmsman  1.53
Swede 55  1.53
Smaragd  1.51
Flamingo 40  1.50
Botnia 6  1.50
Baccant  1.48
Safir  1.48
Wasa 55  1.46
Bianca 414  1.44
Cayenne Int  1.44
Viking  1.43
Lotus Scand.  1.43
IOD  1.40
C 40  1.39