MÄT- och MIKRODATORTEKNIK
Senast uppdaterad 2002-04-17 -- 15.15.


Kursansvarig Kjell Staffas, Magistern 0120B, Tel. 471 10 80 
Assistenter Thomas Pettersson
Litteratur Tim Wilmshurst: A.i.t. The design of small-scale embedded systems, Palgrave.
Lars Bengtsson: Elektriska mätsystem och mätmetoder, Studentlitteratur.
Tentamen Muntlig efter godkänt projekt. Tid bokas med examinator tidigast två dagar efter rapportens inlämnande.
Examinationsform
och betygskriterier
Godkänt projekt samt godkänd tentamen. Betygsnivåer finns angivna nedan under Projektbeskrivning.

Föreläsningar
 
1. Introduktion till inbyggda system. Presentation av projekt.
2. Introduktion till
3. användande av
4. ATMEL AVR 8515/8535/ATmega163 och STK200
5. Enkapseldatorns interna enheter. Minnestyper.
6. Programmering i C: LCD-presentation och talrepresentation, datatyper. Projektet.
7. Programmering i C: Räknare och avbrott.
8. D:o
9. Seriell kommunikation. Fältbussar.
10. D:o
11. A/D-omvandlaren
12. Resistiva givare.
13. D:o
14. Kapacitiva givare.
15. D:o
16. Statiska och dynamiska egenskper hos givare.
17. Mätning av mekaniska storheter.
18. A/D- och D/A-omvandling
19. D:o
20. Till förfogande.


Laborationer

1. Introduktion
2. Projektbeskrivning
3.
4.
5.


Övningsuppgifterwebmaster@signal.uu.se | July 16 2001 (NN) | www.signal.uu.se/Courses/CourseDirs/.. lämplig adress .../main.html